toplumsal işlev;

Sivil Toplum Örgütlerinin Amaçları ve İşlevleri Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları birbirinden farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı temel, “birlikten güç doğar.” ilkesidir. Sivil toplum örgütleri: Bireyler arasında hoşgörü ve dayanışmayı artırır, Bilinçlenmeyi sağlar, Ortak hareket etme duygusu kazandırır, Aynı düşünceleri paylaşanları bir araya getirir, Ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağlar. Sağlık, eğitim, spor vb. konulara odaklanıp sadece bu …