teknolojik ilerlemeler;

KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ Savaş ve Savunma Harcamalarında Artış (Askeri Nedenler) İktisadi ve Siyasi Nedenler (Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler) Sosyal devlet de artış olur. Teknolojik İlerlemeler >  Öncelikle teknolojik ilerlemeler devletin yeni görevler üstlenmesine neden olabilir. Devletin doğal tekel malları üretmesinin temel nedenlerinden birisi de budur. Ağır giriş maliyetleri oluşturan bu girişimler teknolojik gelişme sonucu …