TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER;

EŞYA HUKUKU Ayni haklar: Özel haklar, mahiyetlerine göre “mutlak haklar” ve “nispi haklar” olmak üzere başlıca iki kısma ayrılırlar. Mutlak haklar: sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar  üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Nispi haklar:  herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklar olup, …