sosyal dışlanma;

İSTİHDAM, İŞSİZLİK, ÜCRETLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİHDAMLA İLGİLİ İFADELER – İstihdam doğrudan insana odaklanması sebebiyle sosyal politikanın ilgi alanına girer – İstihdam, üretimi gerçekleştiren ve ekonomik değer yaratan emek unsurunu ele alması açısından iktisadın ilgi alanına girmektedir. – Sosyal politikacılar istihdamı bir amaç olarak kabul edilir. – İstihdam iktisatçılar için gelir hedefine ulaşmanın bir aracı …

SOSYAL DIŞLANMA –AYRIMCILIK Sosyal Dışlanma Tanımları: 1-Sivil,siyasi,ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma. 2-Toplumla bireyin bütünleşmesini sağlayan sosyal ekonomik siyasi sistemlerin tümünden kısmen ya da tamamen yoksun olma dinamik sürecidir. 3-Belirli bireylerin-grupların  yapısal-kişisel nedenlere mekânsal olmasa da sosyal katılım anlamında-tamamen-kısmen toplum dışında kalmaları ve üretim tüketim tasarruf siyasi ve sosyal eylemlere katılamamalarıdır. Sosyal dışlanma kavramı …