Sırp İsyanı;

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ Dönem aralığı, >> 1792 Yaş anlaşması (Osmanlı x Ç.Rusya) ile başlar > 1922 Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı devleti ve dönem sona ermiştir. Osmanlı Devleti’ nin bu dönem Genel Amaçları; ++ Avrupa devletleri arasında sürtüşmeler ve rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışıldı. Denge Politikası izlendi. ++ çok uluslu bir yapıdan dolayı milliyetçilik akımının …