sanayi inkilabı;

SANAYİ İNKILÂBI ✎XVIII. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan önemli bir olaydır. ✎Üretim faaliyetlerinde insan ve hayvan gücünün yerini makine gücünün alması demek olan bu devrimin başlamasında, “sanayi sektöründe buhar gücünün uygulanması” etkili olmuştur. Sanayi İnkılâbı’nın Sonuçları **İlk kez dokuma alanında kullanılan makineleşme sonucunda, fabrikalar …

EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT TARIM Ülkemiz tarıma elverişli, verimli, geniş topraklara sahiptir. Halkımızın önemli bir kesimi de geçimini topraktan sağlamaktadır. Nüfus artısı toprağın daha verimli, çağdaş tekniklerle islenmesini gerekli kılmaktadır. Üreticiler bu konuda devletimiz tarafından bilinçlendirip desteklenmektedirler. Aşağıda bu desteklere örnekler görmektesiniz. Doğrudan gelir desteği. Hayvancılık destekleri. Üreticilere doğrudan gelir (mazot, gübre, tohumluk ) desteği. …