sabit kar iskonto modeli;

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ Hisse senetleri; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir >          Defter değeri >          Tasfiye değeri >          Piyasa değeri >          Nominal değer >           İşleyen teşebbüs değeri >          Gerçek değer (işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi …