postmodernizm;

Postmodernizm 1960’tan sonra yaygınlaşmıştır. Postmodernizmin kendinden önceki akımlar gibi net bir bildirgesi yoktur. Zira eklektizm (seçmecilik) en öncde gelen yönlerinden biridir. Ayrıca postmodernizmle birey daha da ön plana çıkmıştır. Temel Özellikleri Rasyonalizm, pozitivizm, kapitalizm, Marksizm, vb. bütün ideoloji ve felsefelere karşı olmak Modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır almak Evrensel bütünlük yerine her türlü …