orta yaş dönemi;

ÜNİTE 1=ATILGANLIK VE ATILGANLIK EĞİTİMİ İnsanların duygu,düşünce ve isteklerini değişik davranış biçimlerinde ifade etmesi,farklı davranış örüntülerinin ortaya çıkmasını ve bunların kategorileştirilmesini sağlamıştır. **Albert Emmons,yaptığı araştırmalar sonucu davranış biçimlerini ortaya koymuştur. ÇEKİNGEN (İÇE DÖNÜK) DAVRANIŞ BİÇİMİ İnsanların kendilerini baskı altında hissettikleri ve bu sebeple kendilerini iyi hissetmedikleri zaman gösterdikleri davranış biçimidir.Şüphecidirler.İtiraz etmekten kaçınırlar,kendi fikirlerini söylemekten kaçınırlar …

Modigliani’nin Yaşam boyu Hipotezi Bireyler tüketimlerini karşılayabilmek için cari kullanıla bilinir gelire ek olarak gelecek dönemlerde elde edecekleri geliride göz önünde bulundururlar. Tüketim kısa dönemde bir gelir değişikliğine değil uzun dönemde bir gelir değişikliğine bağlıdır. (istikrarlı tüketim kalıbı tercih edilir).Veya başka bir ifade ile bireyin tüketimleri yaşam boyunca elde etmeyi düşündükleri gelirin bir fonksiyonudur. Bu nedenle de tüketim istikrarlı …