Modigliani’nin Yaşam boyu Hipotezi nedir?


Modigliani’nin Yaşam boyu Hipotezi
Bireyler tüketimlerini karşılayabilmek için cari kullanıla bilinir gelire ek olarak gelecek dönemlerde elde edecekleri geliride göz önünde bulundururlar. Tüketim kısa dönemde bir gelir değişikliğine değil uzun dönemde bir gelir değişikliğine bağlıdır. (istikrarlı tüketim kalıbı tercih edilir).Veya başka bir ifade ile bireyin tüketimleri yaşam boyunca elde etmeyi düşündükleri gelirin bir fonksiyonudur. Bu nedenle de tüketim istikrarlı bir nitelik taşır.
Modigliani’nin yaşam boyu hipotezine göre bireyin psikolojik eğilimine göre gençlik orta
yaş ve yaşlılık dönemlerinde tasarrufları farklı farklı ortaya çıkar.
Modigliani’ye göre bireyin yaşamı 3’e ayrılır.
• Gençlik Dönemi: Bireyler gençlik dönemlerinde daha az gelir elde ederler ama tüketimleri fazladır. Bu durumda ya tasarruf çözerler ya da borçlanırlar. Gençlik döneminde (–) tasarruf vardır. Çünkü gelirleri yok denecek kadar azdır.
• Orta Yaş Dönemi: Bireyler daha fazla tasarruf yapma eğilimi gösterirler. Çünkü hem geçmişteki borçlarını ödemek, hem de yaşlılık dönemindeki harcamalarını karşılamak zorundadırlar.
• İleri Yaş Dönemi: Emeklilikle birlikte bireyler birikimlerini harcar ve – tasarrufa geçer.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir