nizamı cedit dönemi;

XVIII. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI GENEL ÖZELLİKLERİ ++ Islahatlarda Avrupa örnek alınmıştır. ++ Daha çok askerî alanda ıslahat yapılmıştır. ++ Lâle Devri’nde ise bundan farklı olarak askerî alanda ıslahat yapılmamıştır. ++ Kişilere bağlı kalmış, bir devlet politikası haline gelemedi ve halkın desteğini alamadı. ++ Islahatlar yeniçerilerin ve Ulema’nın (ilmiye) tepkisiyle karşılaşmıştır. BİLGİ NOTU: XVIII. yüzyılda …