Etiket «natüralizm»

Natüralizm Pozitivist ve determinist düşünce zemininden doğan, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru gelişen bilimsel gerçeklik ilkelerine bağlı kalan, insanı ve yaşadığı çevreyi yalın bir dille anlatan sanat akımıdır. Temel ilkeleri şunlardır: Bilimsel gerçekliği temel alma: Dış dünyanın, doğanın, insanın gerçekliğini daha da ileri götürerek deneysel bir gerçekçilik boyutu kazandırılır. Gözlemden yararlanırlar ve olaylara dışarıdan müdahele etmezler. …