kusursuz imkansızlık ne demektir;

KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK HALLERİ: Kusursuz İmkânsızlık: Sözleşmenin ifasından önce borçlunun kusuru olmaksızın borcun ifasının imkânsızlaşmasıdır. Mücbir sebep niteliği taşıyan deprem, savaş ya da benzeri tamamen borçlunun sorumluluk alanı dışından kaynaklanan durumlardır. Örneğin, inşaatın yapılacağı arazi, depremin yarattığı çöküntüyle su altında kalmıştır. Borcu sona erdiren sebeplerden biridir. İmkânsızlık başlangıçtaki imkânsızlık ve daha sonra ortaya çıkan imkânsızlık olarak …