kurum mülakatları;

DAHA ÖNCE MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SINAVINDA SORULAN SORULAR Mark up fiyatlama: Kar paylarının incelenebilmesi için kullanılan fiyatlama yöntemidir. fiyatların doğrudan maliyetleri karşılayacak ve ek olarak da belli bir kar yüzdesi sağlayacak biçimde belirlenmesidir. Para aldanması: Kişilerin nominal gelır artışını gerçek artış olarak zannedıp harcamalarını artırmalarıdır. Giffen mal: fiyatı arttığı halde talebi de artan mallardır …

                                        İKTİSAT SORULARI   1-Alternatif maliyet(fırsat maliyeti) nedir ? Bir şeyin seçilmesi nedeniyle vazgeçilen en iyi alternatifin değerine denir   2-Anti Tröst yasalar nedir ? Oligopolcü firmaların aralarında anlaşarak monopol gücü elde etmeye çalışmalarını yasaklamaya çalışan düzenlemelere denir   3-Anahtar para nedir ? Altın kambiyo sisteminde bir ülkenin parası,altına bağlı olan başka bir ülkenin …