kpss vatandaşlık testi çöz;

KPSS VATANDAŞLIK SORULARI Not: Cevaplar aşağıdadır. 1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir? a) Kişinin hak ve ödevleri b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler c) Temel hak ve ödevler d) Siyasi haklar ve ödevler e) Mali ve ekonomik hükümler 2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur? a) Egemenlik b) Meşruluk c) Adalet d) Eşitlik …