kpss tarih testleri;

Batının örnek alınmaksızın ıslahat yapıldığı yüzyıl? 17. Yüzyıl Yeniçeri Ocağını kaldıran padişah? II. Mahmut İlk kez Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen padişah ? II. Osman Yazdığı raporda padişahların devlet işleriyle ilgilenmediğini dile getiren 17.yy ıslahatçı devlet adamı? Koçi Bey Şiddetle devlet otoritesini tesis eden ve devlet adamlarından rapor talep eden padişah? IV. Murat Modern anlamda ilk …

Tanzimat reformlarını hayata geçiren iki Osmanlı padişahı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap :III. Selim – II. Mahmut 1606-1609 yıllarında Anadolu’daki Celali isyanlarını bastıran sadrazam hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap: Kuyucu Murat Paşa Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan devletler hangileridir? Cevap:İngiltere – Fransa Büyük Bulgaristan’ı kuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: …