kpss maliye önemli değişiklikler;

MALİYE BÖLÜMÜ BAZI DEĞİŞİKLİKLER Bu paylaşımın amacı 2016-2017-2018 yılların da gerek olağanüstü khk’lar gerekse kanun vb araçlarla yapılan değişiklikleri sizlerle paylaşmaktır.  ÖDENEK AKTARIMI: 1. KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARIMI: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçeleri arasında genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla ödenek aktarılabilir. Yüzde onu aşan ödenek ihtiyacı duyulduğunda ise ödenek aktarmalarına ilişkin …