kpss a grubu;

Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireyin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazineyi vergi kaybına uğratmasına vergiden kaçınma denir. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türü konjonktürel işsizlik denir Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar veya değer olarak koyduğu sınırlamalara kota denir. Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için, kullandığı mallardan birinin miktarını …