kimya ders notu;

HAYATIMIZDA KİMYA SİMYA -Simyacıların kullandıkları:kostik soda, kükürt, Hg, sönmüş kireç,HNO3 vb. -Çalıştıklarıalanlar*Maddelerinişlenmesi:barut,sabun,cam,mürekkep,kozmetik,seramik,esans üretimi *Maddelerin karıştırılması -En ünlü Müslüman simyacı:Cebbar cin Hayyam. -Kimya biliminin oluşumunda rol oynayanlar:Robert Boyle,Lavoisier -Empedoklese’e göre 4 element:Hava,su,toprak,ateş -Aristo’ya göre *hava:ıslak ve sıcak *ateş:kuru ve sıcak *toprak:kuru ve soğuk *su:ıslak ve soğuk -Berzelius Rönesans döneminde elementlerin simgelerini bulur SABUNLAR -Bitkisel veya hayvansal …