Etiket «kamu açığı ve borçlanma»

BÜTÇE Bütçeler ekonomik bir tablodur ama ayni zamanda siyasi birer metindir. Siyasi partiler programlarını yaparken, ayni zamanda hangi kesimden gelir alıp, hangi kesimlere ne kadar dağıtacağının da tercihlerini yapar, bunu halka açıklarlar Siyasi partiler buna göre halktan oy ister, iktidar oldukları takdirde yaptıkları bütçeleri de buna göre yaparlar. Yıllık bütçeler yasa olarak TBMM’den geçer ve …