ilahiyat tefsir soruları;

Tefsir Tarihi ve Usulü TEFSİR TARİHİ VE USULÜ (Son 6 Yılın Çıkmış Bahar Dönemi Sonu Sınav Soruları) 1. Hangisi Hz. Ebû Bekir döneminde toplanan Kur’ân nüshasının özelliklerinden biri değildir? Cevap: Bu nüsha yedi kırâatı ihtiva etmektedir. (2011 B. DS-)* 2. Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir …