Etiket «ilahiyat ders notları»

1. Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalının adı nedir? Cevap: Ahlak Felsefesi (2011 Güz- 2011 D. sonu- 2013 Güz)*** 2. Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir? …