iktisat notları;

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? Toplam Hasılat Eğrisi Toplam Ortalama Değişken Maliyet Eğrisi Farksızlık Eğrisi Toplam Maliyet Eğrisi Eş Ürün Eğrisi Aşağıdakilerden hangisi etkin ücret modelleri arasında yer almaktadır? Solow Modeli Dornbusch Modeli Ramsey Modeli Kaytarma Modeli  Reel Konjonktür Teorileri Modeli Tam …