Etiket «iktisadi ve siyasi nedenler»

KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ Savaş ve Savunma Harcamalarında Artış (Askeri Nedenler) İktisadi ve Siyasi Nedenler (Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler) Sosyal devlet de artış olur. Teknolojik İlerlemeler >  Öncelikle teknolojik ilerlemeler devletin yeni görevler üstlenmesine neden olabilir. Devletin doğal tekel malları üretmesinin temel nedenlerinden birisi de budur. Ağır giriş maliyetleri oluşturan bu girişimler teknolojik gelişme sonucu …