II. (Genç) Osman Dönemi Islahatları;

DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI +++ Islahatların amacı, devlete eski gücünü kazandırmak, yönetim, ordu ve maliyeyi düzeltmekti. Ancak; –Islahatlar yüzeysel kalmış, –Sorunların sebeplerine inilememiş ve ıslahatlar kalıcı olmamıştır. +++ XVII. yüzyılın ıslahatçıları, III. Mehmet, I. Ahmet, II. Osman, IV. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa, ve Köprülüler’dir. ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ >> Islahatların amacı merkezî otoriteyi arttırmaktır. >> Islahatlar kişilere bağlı kalmış, …