hizmet içi eğitim ne işe yarar;

Hizmet içi eğitimin önemi nedir? Hizmet içi eğitim iş başında iş gerçekleştirirken yapılan eğitimdir. Bireylerin bilgi, becerilerini, verimliliğini, üretkenliği artırır. Böylece kişiler kendilerini daha çok geliştirir ve ülke, toplum adına yeni başarılar için gelişme kaydeder. Örneğin bir okul öncesi öğretmeni mesleğini yaparken aynı zamanda seminerlere gidiyorsa mesleki alanda daha başarılı olacaktır. Hizmet içi eğitimde temel …