Etiket «hidrografya nedir»

1.HİDROGRAFYANIN ANA ÇİZGİLERİ HİDROGRAFYA NEDİR ? Hidro: Su  Graphein: Tasvir Bu terimler ışığında hidrografya yer altı sularını, kaynakları, akarsuları, gölleri, denizleri ve okyanusları dolayısıyla tüm yerküre üzerindeki suları inceleyen bir bilim dalıdır. Hidrografya kapsam olarak fiziki coğrafyanın bir alt disiplinidir ve görüldüğü üzere suların coğrafyasıdır Karalar üzerindeki ve içindeki yer altı suları, kaynaklar, akarsular, göller …