guy mülakatları;

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI (GUY) GİRİŞ SINAVI ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZ   Mülakatlarla ilgili sitemizde pek çok içeriğe yer verdik. Bu yazımızda gelir uzman yardımcılığı mülakatı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususları sıralayacağız. Maliye ciddi bir kurumdur. Bu ciddiyeti yazımızda da hissedeceksiniz. 1: Mülakatların Olmazsa Olmazlarına Dikkat Edin Bütün mülakatlar için geçerli bu hususlar vardır. Bunlardan birkaçını …

İHRACAT KARTELİ (EXPORT CARTEL) Aynı ülkede faaliyet gösteren teşebbüslerin ürünlerini dış piyasalarda satmak veya pazarlamak için birlikte hareket ederek uluslararası rakiplerine karşı avantaj elde etmesidir. Her ne kadar bu durum ihracatçı ülke ekonomisi açısın- dan yararlı olsa da ithalatçı ülkede rekabeti bozucu bir etki yapmakta ve rekabet otoritelerince rekabet karşıtı bir eylem sayılmaktadır. Nitekim ihracat kartel- leri üyelerinin maliyetlerini azaltırken …

1- MEMURLERINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI : uyarma, kınama, yönetim görevinden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma. 2-CARİ AÇIK : bir ülkeden çıkan döviz, gelen dövizden fazlaysa cari açık oluşur. 3-SEDÜLER VERGİ : gelir unsurlarının ayrı ayrı vergilendirilmesidir. 4-ÜNİTER VERGİ : gerçek kişilerin gelir kaynaklarından elde …