Etiket «gerçekçilik»

Realizm (Gerçekçilik) XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1857 yılında Gustave Flaubert’in Mademe Bovary adlı romanıyla, realizmin  romantizm karşısında üstünlük sağladığı kabul edilmektedir. Gerçekçi olma: Realizmde duygu ve haller yerini toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Yaşanan ve gözlenen gerçek tüm çıplaklığıyla anlatılır. Gözlem: Gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel …