genel sağlık sigortası;

GENEL SAĞLIK SİGORTASI Genel Sağlık Sigortası:Kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın, toplumun  tüm bireylerinin    sağlık hizmetlerinden  yaygın,  adil ve etkili  bir şekilde  faydalanmasını  sağlamayı amaçlayan  primli  bir sosyal güvenlik aracıdır. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Dışından Kalanlar Er – Erbaş ,yedek subay okulu öğrencileri Başka ülkede sigortalı olanlar Hükümlü ve tutuklular 1 yıldan kısa …