gelir uzman yardımcılığı;

Muhasebenin Temel İlkeleri: Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin Sürekliliği, Dönemsellik, Parayla Ölçme, Maliyet Esası, Tarafsızlık ve Belgelendirme, Tutarlılık Tam açıklama, İhtiyatlık, Önemlilik ve Özün önceliğidir. Muhasebedeki kişilik kavramı: Kişilik kavramı işletme sahibinden, ortaklardan ve işletme ile ilgisi olan tüm kişi ve ku-ruluşlardan ayrı bir kişiliğe sahiptir. Hukuk iki tür kişiliği kabul etmiştir. Bunlar gerçek ve tüzel …

1- MEMURLERINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI : uyarma, kınama, yönetim görevinden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma. 2-CARİ AÇIK : bir ülkeden çıkan döviz, gelen dövizden fazlaysa cari açık oluşur. 3-SEDÜLER VERGİ : gelir unsurlarının ayrı ayrı vergilendirilmesidir. 4-ÜNİTER VERGİ : gerçek kişilerin gelir kaynaklarından elde …