gelir uzman yardımcılığı mülakatı;

1- MEMURLERINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI : uyarma, kınama, yönetim görevinden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma. 2-CARİ AÇIK : bir ülkeden çıkan döviz, gelen dövizden fazlaysa cari açık oluşur. 3-SEDÜLER VERGİ : gelir unsurlarının ayrı ayrı vergilendirilmesidir. 4-ÜNİTER VERGİ : gerçek kişilerin gelir kaynaklarından elde …