finansal sistem;

FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ Mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi, alım ve satımı, bunlar karşılığında yapılan ödemeler, borç alma, borç verme, yatırım gibi ekonomik faaliyetler genel ekonomik yapı içinde gerçekleşmektedir. Ekonomik yapı ise reel ve finansal olmak üzere iki temel sektöre ayrılmaktadır. Bunlardan üretim, tüketim, değişim, reel yatırımlar gibi olanları reel sektörü ilgilendirirken, finansal nitelikte olan …