Etiket «eğitimde anne baba etkisi»

Eğitimde anne ve babanın etkisi nedir? Eğitim bir bütündür ve eğitim ailede başlar. Öğretmen bir öğrencinin eğitiminde ne kadar önemli bir yere sahipse aile de öyledir. Öğretmen, aile iş birliği içinde olduğu müddetçe karşılaşılabilecek tüm sıkıntılar aşılabilir. Öğretmen okulda aile evde birbirini tamamlar. Ailenin etkisi ve faydası olmadan başarı beklenemez. Eğitim ailede başlar ve bir …