Eğitimde Anne Ve Babanın Etkisi Nedir?

Eğitimde anne ve babanın etkisi nedir?

Eğitim bir bütündür ve eğitim ailede başlar. Öğretmen bir öğrencinin eğitiminde ne kadar önemli bir yere sahipse aile de öyledir. Öğretmen, aile iş birliği içinde olduğu müddetçe karşılaşılabilecek tüm sıkıntılar aşılabilir. Öğretmen okulda aile evde birbirini tamamlar. Ailenin etkisi ve faydası olmadan başarı beklenemez.

Eğitim ailede başlar ve bir çocuğun ilk öğretmenleri anne babasıdır. Okulda edinilen bilgiler, kazanılan değerler ve kavramlar ailede anne babanın desteğiyle daha çok pekişir ve kalıcı olur. Bu nedenle eğitimde anne babanın desteği, katkısı önemlidir.

Anne ve babalar çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onları eğitim hayatına da hazırlarlar. Eğitim ailede başlar. Çocuğun ilk öğretmenleri anne ve babasıdır. Çocuk okul hayatı öncesinde ailede ilk olarak kendisini tanır, temel ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenir ve kendi kendine yetebilmeyi öğrenir. Çocuğun yetiştiği aile ortamı onun eğitim hayatına da yansır. Anne ve baba çocuğunu fikirlerini rahatça ifade edebileceği bir ortamda yetiştirmiş ise çocuk okul hayatında da duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilir.

Anne ve baba çocuğuna onun tüm farklılıklarıyla ve kişisel özellikleriyle değerli olduğunu hissettirmiş ise çocuk eğitim hayatında da kendine güven duyar. Anne ve baba çocuğuna sorumluluk alma bilincini aşılamış ise çocuk eğitim hayatında öğrenci olma sorumluluğunu en güzel şekilde üstlenir. Sorumluluklarının ve görevlerinin bilincinde olan bir öğrenci olur. Anne ve babalar her şeyi öğretmenden beklemeden kendi üzerlerine düşeni yapıp çocuklarının öğrenmesine yardımcı olurlarsa çocuğun başarısı da artar.

Anne ve babanın çocuğun eğitiminde tabi ki rolü çok büyüktür öncelikle o çocuğun diğer çocuklardan farklı bir zekâya ve kişiliğe sahip olduğunu kabul ederek kıyastan kesinlikle uzak durmalıdırlar. Çocuğa rahat bir şekilde ders çalışabilmesi için uygun bir fiziksel ortam sağlanmalıdır maddi açıdan yetersiz aileler olabilir ya da evlerinde yeterli oda sayısı olmayabilir. Gerekli fiziksel ortam sağlandıktan sonra özellikle ilkokul çocuklarında ödev kontrolü ya da birlikte hikâye okuma tarzı etkinlikler yapıp bunları sürekli hale getirmeliler gerektiğinde öğretmenle birlikte hareket edip çocuğun eksikleri konusunda öğretmene yardımcı olabilirler öğretmenin eksiğe yönelik verdiği ödevleri ya da çalışmaları evde devam ettirebilirler.

Eğitim şüphesiz ki sadece okulda değil hayat boyu devam eden bir süreçtir. Anne babalar ilk eğitimi okulda verir ve okul dışında kalan zamanlar da çocuğuna eğitim vermeye devam eder. Bir öğrencinin anne ve babası ilgilenmiyor ise öğretmen bu durumda oldukça zorlanır. Anne babanın işbirliği ile öğretmenin eğimi şüphesiz ki en sağlıklı eğitim sürecidir.

Çocukların ilk öğreticileri anne babalarıdır. Daha sonra okuldaki öğretmenleridir. Bunlar işbirliği içinde çalıştığı zaman iyi bir eğitim sağlanabilir. Çocuk ailede öğrendikleriyle okulda öğrendiklerini birleştirip hayatına yansıtır.

Eğitim ailede başlar ve bir çocuğun ilk öğretmenleri anne babasıdır. Okulda edinilen bilgiler, kazanılan değerler ve kavramlar ailede anne babanın desteğiyle daha çok pekişir ve kalıcı olur. Bu nedenle eğitimde anne babanın desteği, katkısı önemlidir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir