Etiket «din felsefesi özet»

DİN FELSEFESİ HAFTA DİN, FELSEFE ve DİN FELSEFESİ Felsefe ve Din Kavramları Felsefe ve Din arasında ne tür bir ilişkinin olabileceğini ortaya koyabilmek için evvela “felsefe” ve “din” terimlerinin ne olduğunu genel hatlarıyla da olsa bilmemiz gerekir. Felsefeyi tanımlamak zordur, yani felsefenin herkesçe kabul edilecek bir tanımını yapmak neredeyse imkânsızdır. Anlamı çağdan çağa, kültürden kültüre …