çalıştırma yasakları;

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL OLARAK KORUNAN GRUPLAR 4857 sayılı İş Kanunu iş ilişkisini çocuklar, gençler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlüler, terör mağdurları yönünden özel olarak düzenlemiştir. Bu alanda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanun- da bazı düzenlemeler vardır. Ancak en kapsamlı ve en ayrıntılı hükümler iş kanunundadır. İŞ İLİŞKİSİNİN ÇOCUK VE …