çalışma ekonomisi ders notu;

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? Toplam Hasılat Eğrisi Toplam Ortalama Değişken Maliyet Eğrisi Farksızlık Eğrisi Toplam Maliyet Eğrisi Eş Ürün Eğrisi Aşağıdakilerden hangisi etkin ücret modelleri arasında yer almaktadır? Solow Modeli Dornbusch Modeli Ramsey Modeli Kaytarma Modeli  Reel Konjonktür Teorileri Modeli Tam …