borçlanma sebepleri;

DEVLETİN BORÇLANMA NEDENLERİ Borçlanmanın mali nedenleri: Bütçe döneminde ortaya çıkana ön görülmemiş olağan üstü hizmetlerin ve giderlerin finansmanında gelir iradesinin teknik yetersizliğe düşmesi. Kamu açıklarının veya bütçe açıklarının finansmanı (kamu açıkları gelişmekte olan ülkeler için sürekli,gelişmiş ülkelerde geçicidir.) İtfanın(vadesi gelmiş borçların)finansmanı Maliye politikası aracı olarak kullanma Borçlanmanın ekonomik nedenleri: Makro ekonomik istikrarın sağlanması Büyümenin ve …