bedensel hazlar;

İlkçağ Felsefesi Parmenides, Anaksagoras ve Demokritos Parmenides’in felsefesi Elea ismi verilen bölgede etkinlik göstermesi nedeniyle Elea felsefesi olarakta adlandırılmaktadır. Elea felsefesi İtalya’daki Pitagoras okulunun fikir olarak devamıdır. Parmenides’in Temel Felsefesi Her şey bir’dir ve sadece bir vardır. Değişim yoktur. “Bir” bir küredir. Toprak, hava, su ve ateş gibi bir şey değildir. Her şey ezeli ve …