aöf uluslararası ilişkiler kuramları özetleri;

AÖF DERS NOTLARI ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II ÜNİTE -1 ENTEGRASYON TEORİLERİ · Entegrasyon àUluslar arası ilişkilerde birimlerin birbiriyle uyumlu, bütünleşmesi, ortak siyasi otorite ve idare altında ortak politikaların geliştirilerek uygulanmasıdır. · Entegrasyon kavramı ele alındığında üzerinde en fazla durulan uluslar arası örgüt à Avrupa Birliği. · Avrupa Birliğinin kurucuları àMonnet ve Schuman. · Monnet Yönetimi àEkonomi alanında başlayan …