aöf türkiyenin toplumsal yapısı notları;

________ 1.ÜNİTE __ İNSANları Etkileyen GERÇEK İlişkiler Bütününe Ne Ad Verilir? = TOPLUM __ A.H. Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalardan Biri Değildir? = Toplumsal GERÇEK __ A.H. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Sosyolojik Kuramlar Ara. Sayılmaz? = PSİKOAanalitiK Yaklaşım __ Toplumsal Yapı Kavramı İLK Kez Kim Tarafından Kullanılmıtır? = H. SpeNceR __ A.H. Edinilmiş Bir Statüdür? = YAŞLI …