Etiket «aöf konu anlatımları»

KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI Ünite-1   KENTBİLİM: Disiplinler arası özelliğe sahip kent ve kentleşme ile ilgili kanuları analiz eder. KENTBİLİM İN YAKINDAN İLİŞKİLİ OLDUĞU KONULAR -Kamu Yönetimi -Sosyoloji -Ekonomi -Sosyal Psikoloji -Coğrafya -Tarih -Sanat Tarihi -Mimarlık -Mühendislik -Kriminoloji KAMU YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ:Kamu yönetimi ile ilişkisi yerleşme alanlarındaki mülkiyet hakkının korunmasıyla alakalıdır. Yerleşme alanlarında merkezi otorite …

SOSYAL DIŞLANMA –AYRIMCILIK Sosyal Dışlanma Tanımları: 1-Sivil,siyasi,ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma. 2-Toplumla bireyin bütünleşmesini sağlayan sosyal ekonomik siyasi sistemlerin tümünden kısmen ya da tamamen yoksun olma dinamik sürecidir. 3-Belirli bireylerin-grupların  yapısal-kişisel nedenlere mekânsal olmasa da sosyal katılım anlamında-tamamen-kısmen toplum dışında kalmaları ve üretim tüketim tasarruf siyasi ve sosyal eylemlere katılamamalarıdır. Sosyal dışlanma kavramı …