anüitelerin gelecek değeri;

ANÜİTE HESAPLAMALARI Eşit zaman aralıklarıyla eşit miktarlarda yapılan ödemeler serisine anüite denir. Bunun yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Uygulamada anüite formüllerini çeşitli amaçlar için kullanmak mümkündür. Sigorta ve emeklilik ödemeleri ile borç taksitlerinin hesaplanması gibi. Anüitelerin Bugünkü Değeri Anüitelerin Gelecek Değeri Her dönem alınacak ya da verilecek “A” ile ifade edilen eşit taksitlerin “n” …