açık uçlu soruların önemi;

Açık Uçlu Soruların Eğitim/Öğretim sistemindeki önemi nedir? Açık uçlu sorular yoruma daha açık sorulardır. Açık uçlu sorularla beyin fırtınası yaptırılabilir. Bu yöntem farklı görüşlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Hesaplama yönünde düşünürsek geçerlilik ve güvenirlik düşecektir. Çünkü açık uçlu soruların tek doğru yanıtı yoktur. Açık uçlu soru demek istenilen bilginin belleğimizdeki ön bilgilerle ilişkilendirilip zihin süzgecinden …