Singer prebish teoremini açıklayın ?

Singer prebish teoremini açıklayın ?

Bu teoreme göre az gelişmiş ülkeler emek yoğun mal ihraç ederek gelir düzeylerini artırırlar ve daha fazla sanayi ürünü talep ederler.Böylece ne kadar çok dış ticaret yapsalar da dış ticaret hadleri tarım ürünü ihraç edenlerin aleyhine,sanayi ürünü ihraç edenlerin ise lehine değişecektir.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.