Sebepsiz zenginleşme nedir?

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME: Bir kişinin mal varlığında haklı bir neden olmaksızın bir diğer kişinin mal varlığı aleyhine meydana gelen çoğalma. Sebepsiz zenginleşme nedeniyle iade borcunun doğabilmesi için zenginleşme,fakirleşme,nedensellik bağı ve haklı bir sebep bulunmamalıdır.

Sebepsiz zenginleşme  bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın , başkasının zararına meydana gelen zenginleşme. Geçerli bir hukuksal neden bulunmadan, hukuksal bir neden gerçekleşmeden ya da hukuksal neden sona erdikten sonra bir işlem yapılması ve borç olmayan bir edimin ödenmesi gibi durumlarda ortaya çıkar.

Sebepsiz zenginleşmenin şartları;

– Borçlunun malvarlığında bir zenginleşme meydana gelmiş olmalıdır.

– Bu zenginleşme başka bir şahıs zararına meydana gelmiş olmalıdır

– Zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında illiyet bağı olmalıdır.

– Zenginleşme haklı bir nedene dayanmamalıdır.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.