Mutlak butlan nedir? Mutlak butlan örnekleri?

Mutlak butlan (kesin hükümsüzlük), kurucu unsurları mevcut olan, ancak kamu düzenini ilgilendirecek ölçüde önemli bulunan geçerlilik şartlarını içermeyen sözleşmelerin başlangıçtan itibaren hüküm ve sonuç doğurmamasıdır.

Bir işlemin sosyal yaşamda gerçekleştirilmiş olsa bile, ister yazılı ister sözlü olsun hukuki olarak geçersiz sayılması halidir. İşlem başından beri geçersiz ve yok , yani olmamış kabul edilir. Hakim, olayın mutlak butlan ile sakat olduğunu gördüğünde resen olayı ele alıp geçersiz sayabilme yetkisine sahiptir. Nitelik itibariyle ölü doğmuş bir bebek gibi kabul edilir.

  • Evli birinin başkası ile resmi nikah yapması
  • Medeni kanunumuza göre erkeğin erkekle, kadının kadınla evlilik yapması
  • Sözleşmenin içeriği imkansız olması
  • Ayırt etme gücüne sahip olmayanların yaptığı işlemler
  • Muvazaalı işlem

Mutlak butlan söz konusu olduğu durumlarda hukuki işlem en baştan itibaren hüküm ve sonuç doğurmaz. Dolayısıyla Borçlar Hukuku açısından batıl olan bir sözleşmeden dolayı en baştan itibaren edim yükümlülüğü doğmaz.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Yorumlar 1

  • Apartman yöneticisi ve yöntim kurulu onaylı var olan ısı yalıtım projesini yok sayıp projesiz ısı yalıtım uygulama kararı alıyorlar ve yaptırıyorlar.Ben ise yapılan işlemin mutlak butlan olduğunu düşünüyorum.Mutlak butlan olduğunu ve yapılan ve alınan kararların iptali davası acmak istiyorum. Zaman aşımı sözkonusumudur Bu karar 12 yıl önce alınmıştır.Bilgi verirseniz memnun olurum Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.