Milli gelir kavramları nelerdir?

Milli gelir kavramları nelerdir?

-gayri safi milli hasıla ; belirli bir cari dönemde ülke vatandaşlarının ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.gayri safi yurt içi hasıla ile net faktör gelirlerinin toplamına eşittir.

-gayri safi yurtiçi hasıla ; belirli bir cari dönemde bir ülke içerisinde üretilmiş olan nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.

-safi milli hasıla ; gayrisafi milli hasıladan amortismanların çıkarılmasıyla bulunur ve ekonominin net gerçek gücünü gösterir.

-milli gelir ; üretim faktörlerinin kullanılması sonucu elde edilen gelirlerin toplamına denir.Bunlar kar,ücret,faiz ve ranttır.

-kişisel gelir ; vergilerin kesitilerinden önceki geliri ifada eder.

-harcanabilir gelir ; kişisel gelirden dolaysız vergilerin çıkarılmasıyla elde edilir.Tüketim ve tasarrufun toplamına eşittir.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.