Küresel siyaset ve insan hakları

Küresel siyaset ve insan hakları
*İnsan hakları, çevre sorunları ve silahlanma yarışı gibi siyasetin küreselleşmesinin örneğidir.Dunyayı tüm dünyayı ilgilendirir.
*İç işlerine karışmama ilkesi;BM Sözleşmesi, amaç ve ilkeler 2/7. Madde.
“iş bu antlaşmanın hiçbir hükmü BM’e herhangi devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermez…”
*İnsan hakları hukukunun oluşması BM nin kurulmasıyla başlamıştır.

*Uluslarararası Ceza mahkemesi, savaş suçluları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım, ve saldırı suçlarına bakan mahkemedir.

*1959-2011 yılı arası AIHM tarafından en fazla mahkum edilen ülke TÜRKİYE dir.
*PARİS ŞARTI : Yeni Avrupa için 21 kasım 1990 da Avrupa güv. Ve 34 ülke ile kabul edildi.soğuk savaşın bittiğini ilan eder.
*ULUSLARARSI AF ÖRGÜTÜ = merkezi Londradadır.Birçok ülkesde şubeleri var.Ve gönüllük esaslı çalışılan örgüttür.
*1991-1995 yılları arası Yugoslavya iç savaş esnası Bosna da  5 günde 8372 Boşnak katledildi.Sreprestina.”etnik temizlik”…

Barış tehdidinde bulunulması ve saldırı esnası alınacak önlemler :

Madde = barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu, saldırı eylemi olduğunu saplar.ne önlemler alınması gerekeceğini karar verir.

Madde = kararları yürütmek için, silahlı kuvvet kullanımı içermeyen ne gibi önlemler alınması gerektiğini kararlaştırır.VB..
*BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCB)
1950 de kuruldu. Görevi :mültecilere uluslararsı koruma sağlamak Sorunların çözümüne destek olmak
*MUAZZEZ ERSOY : 2006 dan beri BM nin Mülteciler yüksek komiserliğinin T:C deki iyi niyet elçisidir.
+İnan haklarının uluslararsı boyut kazanmasıyla, yerelle, ulusalcı yı birbirine bağladı, önemli bir rol oynadı
+ İnsan hakları, dış politika konusu olarak gündeme geldiğinde kullanabilecek bazı diplomatik araçları vardır.SESSİZ DİPLOMASİ” gibi.Sessiz Diplomasi, insana hakları ihlallerinin yapısal –sistemsel kaynaklarını göz ardı eder.

+İnsan hakları sorununa duyarlılık duymak, uluslararası barış ve güvenlik arayışlarınında bir gereğidir.
*LİBERAL-DEMOKRATİK DEVLETLER : kendi yurttaşlarını temel hak özgürüklerini güvenceye alan, insan hakları konusunda aktif olan uluslararsı örgütlerle hükümet dışı kuruluşlara NGO işbirliğine dayanan devlet tipidir.
*İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ metni, İnsan haklarının uluslararsı sürecinde 10 aralık 1948 de BM G.Kurulunda kabul edilen bu metin bir dönüm noktasıdır.
*1998 de kurulmuş, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar soykırım suçlarına bakan daimi mahkeme : ULUSLARARSI CEZA dır.
*Güney Afrika, S.Arabistan, Sovyetler birliği, Polonya İnsan hakları evrensel beyannamesi kabul edilirken katılmamışlarıdrı.
*Avrupa konseyi bünyesinde 1950 de imzaya açılan ve 1953 de yürürlüğe giren AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ sözleşmede korumaya alınan temel özgürlükleri ihlalini taraf ülkelerde bağlayıcı nitelikte çözen yargısal mekanizma kurmuştur.
*18 mayıs 1954 e Avr. İnsan hakları sözleşmesini onaylayan 28 ock.1987 de bireysel başvuru tanıyan üke TÜRKİYE dir.
*AVRUPA TEK SENEDİ ant. İle İnsan hakları kavramı ilkkez 1986 da girdi.
*JACK DONNELLY,  evrensel insan hakları kavramına karşı çıkarak insan hakları her kültürün farklı tarisel ve sosyal yapısı içinde şekillendiğini ileri sürmüştür.
*POZİTİF MÜDAHALESİZLİK : İnsani müdahale adına ululsararsı askeri harekatın, güç kullanımının söz konusu ülkede insan hakları pratiğine yararlı değil, zararlı olacağı fikridir.
MÜLTECİ : ırk, din,milliyet gibi nedenlerle uyruğundaki ülkede hayatını tehlikede bulduğu için terk eden ve ülkesine dönmeyenlerdir.

İlgili Kategoriler

Kamu Yönetimi Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.